Rondleiding wijkraden Westelijk Tuinbouwgebied

Op 10 oktober 2014 organiseerde de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem een rondleiding voor leden van wijkraden uit de directe omgeving.De belangstelling kwam deze keer van wijkraadsleden uit Oosterduin en Ramplaan.

Onze rondleider illustreerde de historie van het gebied en het belang ervan voor het Haarlem van vandaag aan de hand van spannende en vermakelijke anekdotes.

De invloed van Haarlemse bouwers en brouwers, Amsterdamse burgemeesters en bankiers, het Westelijk Tuinbouwgebied in oorlog, wapen- en slavenhandelaren, tankgrachten en de mogelijkheden voor natuurherstel kwam allemaal aan bod.

De wijkraden hadden veel interesse in de recente ontwikkelingen in het gebied.

De plannen die de stichting samen met de gemeente Haarlem ontwikkelt, vonden veel bijval in het gezelschap.

De middag werd afgesloten met de constatering dat het gebied in veel opzichten bijzonder waardevol is voor Haarlem en de Haarlemmers en dat er nog veel water door het Spaarne moet vloeien voordat de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied opgeheven kan worden.