Rondleidingen door het Westelijk Tuinbouwgebied

Voor vrienden en belangstellenden organiseert de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem rondleidingen door het Westelijk Tuinbouwgebied, meestal onder leiding van onze webmaster.
Hij vertelt boeiend over de historie van het gebied, de buitenplaatsen, hun vroegere bewoners en wat die her en der teweeg brachten.

We besteedden dit jaar aandacht aan de Stinzeplanten die in het voorjaar rijkelijk in het gebied groeien.

De IJzeren Eeuw en de Gouden Eeuw en de invloed die de bewoners van de buitenplaatsen hierop hadden, trokken in het late voorjaar en de zomer veel belangstelling.

In september zagen we hoe zanders, blekers, brouwers, tuinders en buitenplaatsbewoners het Westelijk Tuinbouwgebied gevormd hebben.

Interessant was de rondleiding over schuilkerken en godsdiensttwisten in het Westelijk Tuinbouwgebied, met als spectaculair hoogtepunt de beklimming van een van de torens van de nieuwe Bavo.
Na 272 treden zagen we met 45 vrienden en belangstellenden en een glas wijn in de hand de zon ondergaan over het Westelijk Tuinbouwgebied.
Daarna een rondleiding in het Kathedraal Museum onder leiding van de conservator. Het leverde veel enthousiaste reacties op.

In totaal hebben we dit jaar 165 vrienden en belangstellenden door het westelijk Tuinbouwgebied rondgeleid waaronder ook een speciale wandeling voor de Lionsclub Haarlem Spaarne.

In omliggende wijken zoals Bosch en Vaart en in het Het Zaeltje van Rosenhage gaven we in totaal vijf verschillende lezingen over het gebied.

Volgend voorjaar zullen weer de Stinzeplanten in het gebied aan de orde komen en verhalen over de historie van het gebied en zijn bewoners.