Sassen verliest beroep Raad van State

Sassen vond dat de gemeenteraad van Haarlem in het bestemmingsplan ten onrechte geen mogelijkheid voor een bedrijfswoning heeft opgenomen. Het beroep werd afgewezen omdat het perceel is

[…] bestemd ten behoeve van een hoveniersbedrijf en voor het hobbymatig houden van paarden. Dit betreft geen (volwaardige) agrarische activiteiten.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem is blij met deze uitspraak. Het voorkomt verdere verdichting van het gebied. De stichting is van mening dat het gebied open moet blijven.