Tentoonstelling ABC

Tentoonstelling over de geschiedenis van het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem
ABC Architectuurcentrum te Haarlem van 5 maart 2005 tot 20 april 2005

Het Westelijk Tuinbouwgebied, een rafelrand van de stad Haarlem? Of een tuin om trots op te zijn?
Dit was het thema van de tentoonstelling die de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied samen met het ABC Architectuurcentrum organiseerde.
De tentoonstelling was te zien vanaf 5 maart tot 20 april 2005.
De werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem ijvert al jaren voor natuurontwikkeling en het schoon en open houden van het gebied, het laatste stukje binnenduinrand van Haarlem. Ook de gemeente koos hiervoor in het Landschapsbeheerplan van 2002. De werkgroep wil alle Haarlemmers laten weten dat zij een prachtige voortuin hebben, een tuin die het waard is om te behouden en te onderhouden (persbericht [pdf]).
De opening trok ruim 134 belangstellenden en de informatieavond ruim 80 belangstellenden. Het ABC heeft gedurende de gehele tentoonstelling 1.327 bezoekers geteld.

Tijdens de opening van de tentoonstelling op zaterdag 5 maart 2005 zijn diverse lezingen gegeven.
Frieda van Diepen-Oost, voorzitter overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland, opende de expositie met een exposé [pdf] over de kansen en de bedreigingen van het Westelijk Tuinbouwgebied. Paul Marselje had speciaal voor de bijeenkomst een lied [pdf] gecomponeerd en dat natuurlijk ook ten gehore gebracht.

Naast de opening is ook informatieavond gehouden op donderdag 7 april 2005 (persbericht [pdf]).
De informatieavond werd geopend door Piet Kelder, lid van de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied. Vanuit verschillende invalshoeken hebben drie sprekers een korte inleiding verzorgd.

De sprekers waren:

  • Mevrouw Maria van Vlijmen, lid van de werkgroep “Parken en Groen” van de Vereniging Haerlem, kunsthistoricus en medeauteur van ‘De groene stad’ – 100 jaar openbaar groen in Haarlem; zij gaat in op cultuurhistorische waarden [pdf] van het gebied.
  • De heer H. Wijkhuisen, voorzitter van de KNNV vereniging voor veldbiologie. De heer Wijkhuisen presenteert uitkomsten van het natuuronderzoek in het gebied.
  • De heer Wim Vogel, neerlandicus en publicist, neemt de aanwezigen mee op een “wandeling” [pdf] door het Westelijk Tuinbouwgebied. De heer Vogel haalde Louis Ferron aan, die een artikel [pdf] over het Westelijk Tuinbouwgebied in het Haarlems Dagblad heeft gepubliceerd (februari 2005).

    Tentoonstelling ABC