Toekomst van het Westelijk Tuinbouwgebied

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem vindt het nodig om nog eens goed na te denken over de toekomst van het Westelijk Tuinbouwgebied. Omdat de definitieve landschappelijke herstructurering eindeloos op zich laat wachten staat de ontwikkeling van het gebied stil. Uitgaande van het huidige Bestemmingsplan Binnenduinrand is er nu sprake van een status quo. Het gebied verloedert nog net niet maar zichtbare landschappelijke verbetering is ook niet.

Het stichtingsbestuur gaf het Bureau Erfgoed Perspectief de opdracht om samen met de leden van de werkgroep van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied de visie van de stichting op het gebied en de mogelijke opties voor de toekomst helder te formuleren.

Wij willen bouwstenen leveren voor een nieuw Landschapsbeheerplan voor het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem. We formuleren daartoe idee├źn over de meest gewenste vorm van het toekomstig eigendom, beheer en onderhoud van deze landschapszone om daarmee het gebied duurzaam veilig te stellen.

De Stichting neemt dit initiatief omdat wij willen samenwerken met gemeente, provincie, waterschap Rijnland en ondernemers om het gebied te ontwikkelen. Wij zullen hen dan ook te zijner tijd benaderen om de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.

Het wordt hoog tijd dat er besluiten worden genomen voor de lange-termijn-ontwikkeling van het Westelijk Tuinbouwgebied.

De Stichting vertrouwt erop dat hiermee opnieuw een impuls gegeven wordt aan de ontwikkeling van het gebied zoals het in 2002 was bedoeld in het Landschapsbeheerplan.