Toekomstig hotel-restaurant-brasserie

Toekomstig hotel-restaurant-brasserie boerderij Elswout bedreigt EHS

Na de dreiging van nieuwbouw in de Ecologische Hoofdstructuur op Elswoutshoek, verkwanselt de gemeente Bloemendaal weer een rijksmonument in de EHS.

In de herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied van de Gemeente Bloemendaal verandert de boerderij van Elswout in een hotel met restaurant, brasserie, wijn- en biertuin. Het is een rijksmonument. Er komt nog een parkeerterrein van maar liefst 2100 m2! Dat betekent een enorme toename van de verkeersbewegingen en een veel grotere uitstoot van CO2 in een uniek natuurgebied. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied protesteert in haar zienswijze Hotel in Boerderij Elswout [pdf] tegen deze wijziging.