Vergunning “houtkloverij” Teeuwen

Een houtzagerij en detailhandel bij het Duinvlietbos: geen probleem volgens gemeente Haarlem.

Je kon het zien aankomen:

Ondanks het feit dat de houtzagerij niet past in het Bestemmingsplan en ondanks het feit dat de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem dit al vanaf begin van deze eeuw aankaart bij de gemeente, heeft de Commissie Ontwikkeling zich geschaard achter het besluit van B&W om de omgevingsvergunning voor de houtzagerij te verlenen.

Belangrijkste argumenten:

  • Met een vergunning is het wèl mogelijk het gebied ten behoeve van de houtkloofactiviteiten af te bakenen en te handhaven, daar waar nodig.
  • Aan omliggende bedrijven zijn in het verleden ook oneigenlijke nevenactiviteiten vergund.
  • Behoud van werkgelegenheid.

Tijdens de vergadering van de Commissie Ontwikkeling op 9 juni 2016 sprak de SWTH opnieuw in en kondigde aan zich niet verder te verzetten tegen deze vergunningverlening, mits de met de eigenaar overeengekomen afspraken – geen verdere uitbreiding van de houtzaagactiviteiten- nageleefd worden. We benadrukte ook dat wij de gevolgen van het niet tijdig handhavend optreden in dit dossier de gemeente aanrekenen.

Toch geven we ons verzet op: beter dan tijd en geld te besteden aan energieverslindende procedures, willen wij onze energie de komende tijd vooral richten op constructief overleg met gemeente en tuinders/eigenaren in de voorbereiding voor een nieuw Bestemmingsplan.