Voorontwerp Bestemmingsplan Binnenduinrand

Op verzoek van de gemeente hebben de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem en de Belangenvereniging Agrarische Bedrijven (tuinders en andere bewoners of gebruikers van het Westelijk Tuinbouwgebied) in 2016 deelgenomen in een forum met de gemeente om mee te denken en mee te praten over het nieuwe bestemmingsplan. De stichting schreef hierop een zienswijze.
In het kort beschrijven wij hierbij[pdf] enkele veranderingen in het nieuwe plan ten opzichte van het vorige bestemmingsplan.