Wat heeft u te zeggen over de toekomst van het Westelijk Tuinbouwgebied?

Komende zomer stelt de gemeenteraad van Haarlem de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) vast.

De SOR is een document dat vastlegt hoe ons stedelijk bestuur “… richting wil geven aan Haarlem als een veerkrachtige stad, waar het in 2040 ook nog goed toeven is.” Haarlem wil werken aan “… een klimaatneutrale stad, aan duurzame ruimtelijke ontwikkeling, aan mobiliteit en bereikbaarheid en aan versterking van de ruimtelijke kwaliteit waaronder groen en water.” Tot zover de ambtelijke teksten.

Wat in de SOR wordt vastgelegd, zal consequenties hebben voor het nieuwe Bestemmingsplan voor het Westelijk Tuinbouwgebied 2017.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem volgt deze ontwikkelingen op de voet en houdt u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte.

U kunt ook iets doen!

Als een groen en open Westelijk Tuinbouwgebied u aan het hart gaat: in het voorjaar van 2016 kunt u uw stem laten horen.

Als u wilt weten wat er besproken wordt in de verschillende commissies en u wilt daar inspreken … ga dan naar https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen en kijk vooral naar de Commissie Ontwikkeling.