Westelijk Tuinbouwgebied blijft open

Westelijk Tuinbouwgebied blijft open en in hoofdzaak agrarisch

Vers van de pers: De gemeente en de provincie zijn het eens over het Westelijk Tuinbouwgebied. (Te) kort samengevat komt dat op het volgende neer. Het gebied blijft open en in hoofdzaak agrarisch. Men blijft hopen dat sommige deelgebieden als natuur kunnen worden ontwikkeld (maar daar is nu geen geld voor bij provincie of rijk). In het nieuwe bestemmingsplan wordt dit alles vastgelegd. Zie voor een uitvoeriger verhaal bijgaande brief van Wethouder Ewout Cassee over het Westelijk Tuinbouwgebied [pdf].