Wethouder Van Doorn stapt op

Wethouder Van Doorn is afgetreden. Hij had een zeer grote invloed op de ontwikkelingen in het Westelijk Tuinbouwgebied.

Hij was verantwoordelijk voor het Ecologisch Beleidsplan, Haarlemse Stadstuinbouw, Houtmanpad, ontwikkeling, wijkraden, wijkcontracten, groen, natuur en landschap, bodem, stedelijk groen en landschap, lid Contactoverleg Nationaal Park Zuid-Kennemerland, lid Portefeuillehoudersoverleg Milieu, Groen en Water Zuid-Kennemerland, lid Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Zuid-Kennemerland.

Onzekere tijden breken aan.