Wonen in een duintuin, een leven midden in het Westelijk Tuinbouwgebied

In Memoriam Marianne Andriessen-Canoy

7 oktober 1920 – 17 april 2008

Marianne Andriessen-Canoy

Op donderdag 17 april 2008 is een geacht lid van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem overleden. De begrafenis heeft plaatsgevonden dinsdag 22 april 2008 op de begraafplaats Adelbert in Bloemendaal. Voorafgaand vond een herdenking plaats in de R.K. kerk in Overveen. Tijdens deze mooie herdenking werd Marianne herdacht door haar kinderen, kleinkinderen, andere familieleden en vrienden. Zij brachten diverse werken van de verschillende componisten binnen de familie Andriessen ten gehore.

Marianne Andriessen (1920) was het oudste lid van de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied en lid sinds de oprichting in 1996. Zij was de weduwe van de architect Nico Andriessen en woonde aan de Van Hogendorpstraat waar ze in 1959 kwam wonen.
In het tijdschrift “Beschreven Bladen” jaargang 3, nr. 8, november 1993, pp 475-480 schreef Marianne het artikel “Wonen in een duintuin” over hun leven in de bollenschuur, midden in wat we nu het Westelijk Tuinbouwgebied noemen. Het artikel is – met toestemming van de auteur – enigszins bekort en hier en daar aangevuld en is hier [pdf] te vinden. In het artikel een tekening van de keuken. Deze en onderstaande tekening zijn door Marianne in 1951 gemaakt.

Marianne tekening 1951

Marianne was ook één van de voormalige bewoners die op de film over het Westelijk Tuinbouwgebied “Rust in beweging” haar verhalen heeft verteld. Ter nagedachtenis aan haar hebben we een paar fragmenten met Marianne opgenomen.

Wij danken Marianne voor haar betrokkenheid bij en inzet voor het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem!

Over de film “Rust in beweging” (een dvd) is op de site meer te vinden.